G.G. King Blues Band @ VBS 2024

Info:  https://viennabluesspring.org/event/g-g-king-blues-band-2.html