Vienna Blues Association

David Dolezel an den Tasten, Florian Faltner am Bass, Christoph Karas am Schlagzeug und Jörg Danielsen, Gitarre und Gesang